Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a WEBÁRUHÁZ NEVE (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.rbrtleathers.hu

URL: https://www.rbrtleathers.hu/

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Varga Róbert E.v.
Székhely címe: 3600 Ózd, Csákány utca 5.
Nyilvántartási szám: 52736759
fogyasztási cikk (a továbbiakban: Adószám: 69126815-1-25
Bankszámlaszám:  HU12 1040 3507 8554 5654 5449 1005

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

E-mail: info@rbrtleathers.hu
Nyitva tartása: H-V, 0-24.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

 1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit a rendelés leadásával egyidejűleg elfogad. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2.  Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció menete
 2.  A kosár használata
 3.  A megrendelés összeállítása
 4.  Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
 5.  A megrendelés elküldése
 6.  A megrendelés visszaigazolása

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2.  A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3.  A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát.

Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
 2.  A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 3.  A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
 2. Banki átutalás (előre utalás)

Elállási jog

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található Elállási/Felmondási mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Elállási nyilatkozatminta

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, kiegészítve a vállalkozás adataival.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.

Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja

 

 1. Írásban történő bejelentés
  A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe ).
  Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
  – a termék megnevezését, vételárát,
  – a vásárlás időpontját,
  – a hiba bejelentésének időpontját,
  – a hiba leírását,
  – a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

A(z) Varga Róbert e.v. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 3600 Ózd Csákány utca 5.
Az adatkezelő elérhetősége: info@rbrtleathers.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál/és vásárlásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók vagy regisztráció nélküli vásárlók.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Varga Róbert e.v. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

 

Nyilatkozatminta

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
  Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

A webáruháznak a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát kell közzétenni, amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet.

A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat. A lényeg, hogy a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a webáruház kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék beazonosítható legyen.

A Kormányrendelet 2. számú melléklete egy minta nyilatkozatot tartalmaz.

 

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

“2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3

A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelő jelölendő”

  

ÁSZF – Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a WEBÁRUHÁZ NEVE (továbbiakban Webáruház)
használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe:www.rbrtleathers.hu

URL :https://www.rbrtleathers.hu/

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban

Szolgáltató) adatai:

Cégnév:Ősz Attila E.V.
Székhely címe: 1184 Budapest, XVIII. kerület Üllői út. 368.
Nyilvántartási szám: 39091481
fogyasztási cikk (a továbbiakban: Adószám: 66789042143
Bankszámlaszám : 11718000-22389361
Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:
E-mail: rbrtleat@gmail.com
Nyitva tartása: H-V, 0-24.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a
Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen
ÁSZF feltételeit, amit a rendelés leadásával egyidejűleg elfogad. Az ÁSZF feltételeinek
elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a
Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a
Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
A megrendelés lépései:
1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása
Az adásvételi szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a
megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló
(felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló
e-mail a vásárlóhoz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az
ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást
igénybe venni.)
2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek
minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF
rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában,
automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés
után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
A termék lényeges tulajdonságai
A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek
bemutató oldalain.
Árak
A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a
termékek árát.
Kiszállítás, személyes átvétel
1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag
sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Lehetséges fizetési módok
1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)
2. Banki átutalás (előre utalás)
Elállási jog
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében található
Elállási/Felmondási mintatájékoztató, kiegészítve a vállalkozás adataival.
Elállási nyilatkozatminta
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta, kiegészítve a vállalkozás adataival.
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a
jótállásról szóló tájékoztató
Ide beilleszthető a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében található A
kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató,
kiegészítve a vállalkozás adataival.
Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja
1. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak
(Szolgáltató címe) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email
címe ).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell: – a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Adatvédelmi tájékoztató

A(z) Ősz Attila E.V. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével
kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a
megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége
(számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig
kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a
webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 1184 Budapest, XVIII. kerület Ülői út. 368.
Az adatkezelő elérhetősége: rbrtleat@gmail.com
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál/és vásárlásnál
kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók vagy regisztráció nélküli vásárlók.
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a
megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email),
Szállítási cím, Számlázási cím.
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– A Ősz Attila E.V. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés
teljesítését követően 90 napon belül törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a
webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes
adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben
kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló
kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét
jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése
vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes
adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html )
fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)
Nyilatkozatminta
2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
A webáruháznak a vásárló számára az elállási joga gyakorlásához nyilatkozatmintát
kell közzétenni, amelyet a vásárló adatait kitöltve visszaküldhet.
A vásárló nem köteles a mintadokumentumot felhasználni. Más formát is választhat.
A lényeg, hogy a beküldött nyilatkozatból kiderüljenek a vásárló (a webáruház
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges) adatai, a vásárlás időpontja és a termék
beazonosítható legyen.
A Kormányrendelet 2. számú melléklete egy minta nyilatkozatot tartalmaz.
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
“2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza)
Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:
1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van –
telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3 A megfelelő jelölendő”

Figyelmeztetés! / Warning!

Az oldal szexuális tartalommal bír, csak 18 éven felülieknek ajánlott! Ön elmúlt már 18 éves? / The page contains nudity! Are you over 18?